Novice


Arhiv: Tematske strokovne delavnice/okrogle mize za zavarovalne posrednike

Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije organizira tematske delavnice/okrogle mize, na katerih obravnava teme, ki so aktualne za izvajanje poslov zavarovalnih posrednikov. Namenjene so stalnemu poklicnemu usposabljanju zavarovalnih posrednikov in predstavljajo priložnost za nadgrajevanje strokovnega znanja zavarovalnih posrednikov, medsebojno izmenjavo mnenj in informacij ter druženje.

Arhiv: Gradiva s 5. seminarja za zavarovalne posrednike

Arhiv: 5. seminar za zavarovalne posrednike

Člane ZZPS vabimo na 5. seminar za zavarovalne posrednike, ki je namenjen stalnemu poklicnemu usposabljanju zavarovalnih posrednikov in predstavlja priložnost za nadgrajevanje strokovnega znanja zavarovalnih posrednikov, medsebojno izmenjavo mnenj in informacij ter druženje.

Arhiv: Gradiva s 4. seminarja za zavarovalne posrednike

Arhiv: 4. Seminar za zavarovalne posrednike

Arhiv: Vzorec pogodbe med zavarovalnico in zavarovalno posredniško družbo

V Združenju zavarovalnih posrednikov Slovenije smo pristopili k pripravi vzorčnega primera pogodbe o plačilu posredniške provizije z namenom, da se v pogodbi uredijo razmerja na način, ki ohranja neodvisen položaj zavarovalnega posrednika skladno z ZZavar-1.

Arhiv: Brezplačna svetovanja in informacije - za uskladitev poslovanja MSP z zahtevami GDPR

Informacijski pooblaščenec je vzpostavil novo spletno stran www.upravljavec.si, kjer odgovarja na najpogostejša vprašanja, s katerimi se v praksi srečujejo mikro in mala podjetja. Na spletni strani so na voljo pojasnila in konkretni napotki, kako zadostiti zakonskim zahtevam s področja varstva osebnih podatkov in tudi neobvezujoči obrazci, ki so podjetjem lahko v pomoč. Vse do konca septembra 2019 majhnim podjetjem nudijo tudi telefonsko svetovanje na brezplačni številki 080 29 00. Vsak delovni dan, med 8.30 in 12.30, podjetjem svetujejo strokovni sodelavci Informacijskega pooblaščenca.