Združenje zavarovalnih posrednikov

Novice


Brezplačna svetovanja in informacije - za uskladitev poslovanja MSP z zahtevami GDPR

Informacijski pooblaščenec je vzpostavil novo spletno stran www.upravljavec.si, kjer odgovarja na najpogostejša vprašanja, s katerimi se v praksi srečujejo mikro in mala podjetja. Na spletni strani so na voljo pojasnila in konkretni napotki, kako zadostiti zakonskim zahtevam s področja varstva osebnih podatkov in tudi neobvezujoči obrazci, ki so podjetjem lahko v pomoč. Vse do konca septembra 2019 majhnim podjetjem nudijo tudi telefonsko svetovanje na brezplačni številki 080 29 00. Vsak delovni dan, med 8.30 in 12.30, podjetjem svetujejo strokovni sodelavci Informacijskega pooblaščenca.

Tematske strokovne delavnice/okrogle mize za zavarovalne posrednike

Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije organizira tematske delavnice/okrogle mize, na katerih obravnava teme, ki so aktualne za izvajanje poslov zavarovalnih posrednikov. Namenjene so stalnemu poklicnemu usposabljanju zavarovalnih posrednikov in predstavljajo priložnost za nadgrajevanje strokovnega znanja zavarovalnih posrednikov, medsebojno izmenjavo mnenj in informacij ter druženje.

Arhiv: 17. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike

Slovensko zavarovalno združenje v sodelovanju z Združenjem zavarovalnih posrednikov Slovenije organizira 17. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike. Tudi tokrat bodo teme aktualne, predavatelji pa strokovni in zanimivi. Vabljeni, da se nam pridružite.

Gradiva s 3. seminarja za zavarovalne posrednike

29. oktobra 2018 je Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije, ki deluje v okviru GZS-Podjetniško trgovske zbornice izvedlo 3. Seminar za zavarovalne posrednike, ki je namenjen stalnemu poklicnemu usposabljanju zavarovalnih posrednikov in predstavlja priložnost za nadgrajevanje strokovnega znanja zavarovalnih posrednikov, medsebojno izmenjavo mnenj in informacij ter druženje.

Arhiv: 3. Seminar za zavarovalne posrednike

3. Seminar v organizaciji GZS-PTZ Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije je namenjen stalnemu poklicnemu usposabljanju zavarovalnih posrednikov in predstavlja priložnost za nadgrajevanje strokovnega znanja zavarovalnih posrednikov, medsebojno izmenjavo mnenj in informacij ter druženje.

Arhiv: 2. Seminar za zavarovalne posrednike

Seminar je namenjen stalnemu poklicnemu usposabljanju zavarovalnih posrednikov in predstavlja priložnost za nadgrajevanje strokovnega znanja zavarovalnih posrednikov, medsebojno izmenjavo mnenj in informacij ter druženje.

Arhiv: Odgovori MGRT v zvezi s problematiko franšize pri D&O zavarovanju

Predstavnik ZZPS sodeluje tudi v delovni skupini Združenja SIRISK, ki obravnava problematiko franšize pri D&O zavarovanju. Delovna skupina je na Ministrstvo za gospodarstvo naslovila vprašanja v zvezi z 263. členom Zakona o gospodarskih družbah. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je podalo odgovore na zastavljena vprašanja v zvezi z zavarovanjem članov organov vodenja ali nadzora pred riziki iz opravljanja funkcije ter s tem povezano odbitno franšizo