Združenje zavarovalnih posrednikov

Novice


Prednosti uporabe zavarovalnega posrednika

Prednosti uporabe zavarovalnega posrednika

Z izbiro zavarovalnega posrednika do večje zavarovalne varnosti, zavarovanja po meri stranke (zavarovalca) in strokovno optimiziranega zavarovalnega programa.

Arhiv: 16. seminar zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov

Seminar je namenjen medsebojni izmenjavi mnenj, pridobivanju novega znanja in informacij s področja zavarovalništva in prodaje ter medsebojnemu druženju. Na seminar ste vabljeni zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki, organizatorji posredniških in zastopniških mrež pri zavarovalnicah in zavarovalnih agencijah, organizatorji izobraževanj zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov ter vsi, ki vas obravnavana tematika zanima

Poziv zavarovalnicam - priprava podatkov o zavarovalnih zahtevkih

Izvršilni odbor ZZPS je obravnaval pobudo člana, ki je izpostavil, da imajo pri nekaterih zavarovalnicah velike težave s pridobivanjem škodnih rezultatov oziroma podatkov o zavarovalnih zahtevkih. Skladno s sprejetim sklepom na 2. seji Izvršilnega odbora ZZPS smo dne 25.9.2017 na Slovensko zavarovalno združenje poslali poziv za še hitrejšo in bolj ažurno pripravo podatkov o zavarovalnih zahtevkih s strani zavarovalnic.

Arhiv: 1. Seminar za zavarovalne posrednike

Arhiv: Stališče AZN o uporabi Pripravljalnih smernic o nadzoru nad produkti in ureditvi upravljanja zavarovalnic in distributerjev zavarovalnih produktov

Agencija za zavarovalni nadzor je objavila svoje stališče o uporabi Pripravljalnih smernic o nadzoru nad produkti in ureditvi upravljanja zavarovalnic in distributerjev zavarovalnih produktov pri izvajanju nadzora. Nekatere zahteve smernic POG so že vključene v zakonodajo s področja zavarovalništva in so povzete v stališču AZN, ki bo v postopkih nadzora nad zavezanci od 23.2.2017 dalje upoštevala sprejete Smernice POG.

Arhiv: Kdaj zavarovalni posrednik ali zavarovalno posredniška družba deluje po naročilu zavarovalnice

Agencija za zavarovalni nadzor je pripravila stališče o tem, kdaj zavarovalni posrednik ali zavarovalno posredniška družba ali banka iz petega odstavka 558. člena Zakona o zavarovalništvu deluje po naročilu zavarovalnice in kakšne so v tem primeru obveznosti zavarovalnice.

Arhiv: Vabljeni na 15. seminar za zavarovalne zastopnike in zavarovalne posrednike

Seminar je namenjen medsebojni izmenjavi mnenj, pridobivanju novega znanja in informacij s področja zavarovalništva in prodaje ter medsebojnemu druženju. Na seminar ste vabljeni zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki, organizatorji posredniških in zastopniških mrež pri zavarovalnicah in zavarovalnih agencijah, organizatorji izobraževanj zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov ter vsi, ki vas obravnavana tematika zanima.