Združenje zavarovalnih posrednikov

Novice


Arhiv: 3. Seminar za zavarovalne posrednike

3. Seminar v organizaciji GZS-PTZ Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije je namenjen stalnemu poklicnemu usposabljanju zavarovalnih posrednikov in predstavlja priložnost za nadgrajevanje strokovnega znanja zavarovalnih posrednikov, medsebojno izmenjavo mnenj in informacij ter druženje.

Arhiv: 2. Seminar za zavarovalne posrednike

Seminar je namenjen stalnemu poklicnemu usposabljanju zavarovalnih posrednikov in predstavlja priložnost za nadgrajevanje strokovnega znanja zavarovalnih posrednikov, medsebojno izmenjavo mnenj in informacij ter druženje.

Odgovori MGRT v zvezi s problematiko franšize pri D&O zavarovanju

Predstavnik ZZPS sodeluje tudi v delovni skupini Združenja SIRISK, ki obravnava problematiko franšize pri D&O zavarovanju. Delovna skupina je na Ministrstvo za gospodarstvo naslovila vprašanja v zvezi z 263. členom Zakona o gospodarskih družbah. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je podalo odgovore na zastavljena vprašanja v zvezi z zavarovanjem članov organov vodenja ali nadzora pred riziki iz opravljanja funkcije ter s tem povezano odbitno franšizo

Vodnik in vzorci - za uskladitev poslovanja z zahtevami GDPR

Vodnik in vzorci - za uskladitev poslovanja z zahtevami GDPR

Po pošti ste prejeli glasilo Veter, katerega vsebina je posvečena predvsem novim obveznostim, ki jih v poslovanje podjetij prinaša nova Uredba GDPR. Na sredini najdete tudi vodnik, ki opisuje korake, ki naj jih posamezno podjetje opravi, da ugotovi skladnost poslovanja z zahtevami. Informacijski pooblaščenec je na svoji spletni strani objavil vzorce in obrazce, ki vam bodo v pomoč pri izpolnjevanju obveznosti, ki vam jih nalaga nova Uredba o varstvu osebnih podatkov in sicer: • Vzorec kataloga zbirk osebnih podatkov • Vzorec pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov • Vzorec pogodbe za potrebe pogodbene obdelave po 11. členu ZVOP-1 • Vzorec evidence uporabe videonadzornega sistema. Objavljeni vzorci so informativne narave. Pri pripravi lastnih gradiv morate upoštevati specifičnost posameznih vrst osebnih podatkov (občutljivi/navadni), sredstva in načine obdelave ter druge okoliščine, ki izvirajo iz vašega dela.

Arhiv: Stališče AZN o uporabi Smernic o dejavnikih tveganja

Agencija za zavarovalni nadzor na spletni strani objavila svoje stališče o uporabi Smernic o dejavnikih tveganja: https://www.a-zn.si/stalisce-agencije-za-zavarovalni-nadzor-o-uporabi-smernic-o-dejavnikih-tveganja/ Agencija za zavarovalni nadzor se je v stališču zavezala, da bo izvajala Smernice o dejavnikih tveganja tako, da jih bo vključila v svoje nadzorniške postopke.

Prednosti uporabe zavarovalnega posrednika

Prednosti uporabe zavarovalnega posrednika

Z izbiro zavarovalnega posrednika do večje zavarovalne varnosti, zavarovanja po meri stranke (zavarovalca) in strokovno optimiziranega zavarovalnega programa.

Arhiv: 16. seminar zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov

Seminar je namenjen medsebojni izmenjavi mnenj, pridobivanju novega znanja in informacij s področja zavarovalništva in prodaje ter medsebojnemu druženju. Na seminar ste vabljeni zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki, organizatorji posredniških in zastopniških mrež pri zavarovalnicah in zavarovalnih agencijah, organizatorji izobraževanj zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov ter vsi, ki vas obravnavana tematika zanima

Arhiv: Poziv zavarovalnicam - priprava podatkov o zavarovalnih zahtevkih

Izvršilni odbor ZZPS je obravnaval pobudo člana, ki je izpostavil, da imajo pri nekaterih zavarovalnicah velike težave s pridobivanjem škodnih rezultatov oziroma podatkov o zavarovalnih zahtevkih. Skladno s sprejetim sklepom na 2. seji Izvršilnega odbora ZZPS smo dne 25.9.2017 na Slovensko zavarovalno združenje poslali poziv za še hitrejšo in bolj ažurno pripravo podatkov o zavarovalnih zahtevkih s strani zavarovalnic.