Novice


Kratek vodnik po poslovnih zavarovanjih za mala in srednje velika podjetja

Direktorji in lastniki malih in srednje velikih podjetij se pri vodenju srečujejo z vrsto tveganj, ki se razlikujejo glede na različne dejavnike. Pred finančnimi posledicami uresničitve tveganj v obliki škodnih dogodkov se lahko v največji meri zaščitijo s poslovnimi zavarovanji. Vendar pa je odločitev o vrstah in vložkih v zavarovanja lahko dokaj zahtevna. Zato smo pripravili odgovore na nekatera najbolj pogosta vprašanja vodilnih v malih in srednje velikih podjetjih: Zakaj je poslovno zavarovanje pomembno?; Kakšna zavarovanja potrebuje večina malih in srednje velikih podjetij?; Kako lahko pridobimo kakovostno poslovno zavarovanje?; Kako lahko znižamo stroške poslovnih zavarovanj?; Kako se izognemo pogostim napakam pri sklepanju poslovnih zavarovanj?

Kaj moramo vedeti o zavarovanju odgovornosti organov vodenja in nadzora?

Vodenje je neločljivo povezano s sprejemanjem poslovnih odločitev, ki imajo lahko škodljive posledice za različne deležnike, s katerimi gospodarske družbe sodelujejo in so z njimi povezane. Zaščiti pred finančnimi posledicami takšnih zadev so namenjena zavarovanja odgovornosti organov vodenja in nadzora ali t.i. D&O zavarovanja (Directors & Officers Liability). Vendar pa se takšna zavarovanja v poslovnem okolju in javnosti pogosto tolmačijo napačno, da gre za zaščito pred nepoštenimi dejanji. Zato v članku razlagamo bistvene dejavnike, ki jih moramo poznati o zavarovanju odgovornosti članov organov vodenja in nadzora.

Arhiv: 1. posvet zavarovalnih posrednikov

Arhiv: 1. posvet zavarovalnih posrednikov

Datum: 9. 5. 2024 od 9:00 do 10. 5. 2024 do 14.00
Kraj: Nova Gorica

Pogoste pasti pri določanju zavarovalnih vsot in podzavarovanja v poslovnem okolju

V poslovnem svetu se soočamo s številnimi tveganji, ki lahko ogrozijo finančno stanje in stabilnost podjetja nasploh. Kot vemo, so zmanjšanju tveganj med drugim namenjena tudi različna zavarovanja kot element prenosa dela tveganj na zavarovalnico. Vendar se praksi pogosto dogaja, da imajo podjetja določene nevarnosti v primeru škode sicer zavarovane, nimajo pa pravilno določenega načina zavarovanja in zavarovalne vsote. V našem prispevku boste izvedeli, kaj je podzavarovanje in kako nastane. Spoznali boste praktične primere podzavarovanj v poslovnem okolju in izvedeli, kaj moramo upoštevati pri podzavarovanjih?

10 največjih napak pri zavarovanjih v podjetjih in kako se jim izognemo s pomočjo zavarovalnega posrednika

Učinkovito obvladovanje tveganj in ustrezen prenos zavarovarljivih tveganj na zavarovalnice je ključnega pomena za dolgoročno stabilnost vsake gospodarske družbe. Vendar gospodarske družbe pri sklepanjih zavarovanj pogosto počnejo značilne napake, zaradi katerih so izpostavljene večjim tveganjem, kot bi bilo potrebno. V nekaterih primerih pa zaradi tega za stroške zavarovanj porabijo preveč oziroma prav tako plačujejo več, kot bi morale. Sklepanje kakovostnih zavarovanj namreč zahteva posebna znanja in celovito razumevanje specifičnih tveganj, potreb in zahtev družbe ter hkrati natančno poznavanje vsebine zavarovalnih pogojev in njihovih omejitev oziroma izključitev. Zato v prispevku obravnavamo deset pogostih napak, ki jih opažamo v procesu sklepanja zavarovanj in kako se jim v gospodarskih družbah lahko izognemo s pomočjo zavarovalnega posrednika.

Kaj in zakaj moramo vedeti o zavarovanju sončnih elektrarn?

S programi subvencij se prebivalce in gospodarske družbe širom EU množično spodbuja k t.i. zelenemu prehodu. Najbolj pogoste rešitve so namestitev sončne elektrarne (večinoma) na strehe hiš in poslovnih zgradb, namestitev hranilnikov električne energije, uporaba toplotnih črpalk, elektrifikacija voznih parkov in podobno. Eksponentna rast števila sončnih elektrarn poleg pozitivnih učinkov pri pridobivanju električne energije iz obnovljivih virov predstavlja tudi večje nevarnosti, ki so izzivi za lastnike in zavarovalnice. Zakaj? Postavitev sončne elektrarne na streho dodatno obremenjuje statiko objekta v primeru ekstremnih vremenskih razmer, hkrati pa sončne elektrarne, hranilniki in polnilnice povečujejo tveganje za nastanek požara. V našem prispevku izpostavljamo izzive, ki jih predstavlja postavitev sončne elektrarne za lastnike, nevarnosti, ki se lahko zavarujejo pri sončnih elektrarnah in posebnosti, ki jih moramo pri sončnih elektrarnah še upoštevati.

Izzivi zavarovalništva in zavarovalnega posredništva v novi dobi

Zavarovanje je bilo od nekdaj sinonim za finančno zaščito pred tveganji, s katerimi se vsakodnevno srečujemo v zasebnem in poslovnem okolju. Vendar se v današnjem času to drastično spreminja. Samo v zadnjih nekaj letih je svet doživel pandemijo (kot manifestacijo globalnega tveganja, ki je hkrati prizadelo veliko ljudi in podjetij po vsem svetu), nasilne politične nemire, resne motnje v dobavnih verigah, globalne konflikte, visoko inflacijo in več zgodovinsko ekstremnih vremenskih pojavov. Novim razmeram, ki jih narekujejo spremembe, se bodo morale prilagoditi tako zavarovalnice kot tudi zavarovalni posredniki.

Arhiv: 22. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike

Datum: 24. 1. 2023 od 9:00 do 14:15
Kraj:Best Western Premier Hotel Slon, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana, dvorana Kavarna
Organizira Slovensko zavarovalno združenje v sodelovanju z Združenjem zavarovalnih posrednikov Slovenije

Sedem najbolj branih prispevkov v letu 2023

Letošnje leto se izteka in čas je, da pogledamo, kateri naši prispevki so pritegnili največ pozornosti in zanimanja. Ukvarjali smo se namreč s široko paleto aktualnih vsebin, od zakonodaje, do poplav in kibernetske varnosti, med katerimi so bili najbolj opazni in brani naslednji članki. Z objavami bomo nadaljevali tudi naslednje leto, zato vas vabimo, da nam posredujete predloge tem, ki so po vašem mnenju najbolj aktualne, ali svoje prispevke, ki so lahko zanimivi za širše občinstvo.

»Cyber Risk Insurance« ali zavarovanje kibernetske zaščite

Digitalizacija poslovanja, ki jo je v zadnjih letih dodatno pospešil koronavirus, ima poleg številnih prednosti tudi svoje slabosti. Čeprav se tega običajno niti ne zavedamo, vsak dan prihaja do neštetih kibernetskih napadov na mnoge gospodarske družbe in organizacije, ki jih bolj ali manj uspešno preprečujemo z ukrepi za informacijsko varnost. Zato strokovnjaki opozarjajo, da ni več vprašanje, ali bo do kibernetskega varnostnega incidenta in pripadajoče škode prišlo, temveč kdaj se bo to zgodilo. Na kibernetska tveganja so zagotovo bolje pripravljene večje gospodarske družbe, ki si lahko privoščijo zaposlitev lastnih informacijskih varnostnih strokovnjakov. V precej slabšem položaju pa je večina srednje velikih in manjših gospodarskih družb, ker takšnih možnosti nimajo ali so dokaj omejene. Zato je toliko bolj pomembno, da poleg drugih ukrepov za varnost svojega poslovanja poskrbijo tudi z zavarovanjem kibernetske zaščite.