Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije

Za ureditev razmer v zavarovalnem posredništvu

Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije je združenje neodvisnih strokovnih podjetij z dovoljenjem za opravljanje zavarovalno posredniške dejavnosti, ki s svojim profesionalnim, etičnim in odgovornim ravnanjem soustvarjajo gospodarsko uspešnost naročnikov svojih storitev. Člani Združenja zavarovalno posredništvo razumejo kot visoko strokovno dejavnost, ki varuje podjetja in druge zavarovalce pred previsokimi tveganji.

Zavarovalno posredništvo je v Sloveniji relativno mlada dejavnost, v zakonodaji prvič urejena šele leta 2000. Da bi se lažje in hitreje razvijala in da bi družbe, ki delujejo na tem področju, skupaj predstavljale in zastopale stroko, so leta 2010 ustanovile Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije, ki deluje pri Podjetniško trgovski zbornici GZS.

V Združenje je vključenih več kot tretjina družb, ki so sicer vpisane v register zavarovalnih posrednikov pri Agenciji za zavarovalni nadzor.  Eden od pogojev za včlanitev v Združenje je tudi spoštovanje Kodeksa dobrih poslovnih običajev v zavarovalnem posredništvu. O kršitvah kodeksa razsoja posebno Razsodišče.