Združenje zavarovalnih posrednikov

Za ureditev razmer v zavarovalnem posredništvu

Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije je združenje neodvisnih strokovnih podjetij z dovoljenjem za opravljanje zavarovalno posredniške dejavnosti, ki s svojim profesionalnim, etičnim in odgovornim ravnanjem soustvarjajo gospodarsko uspešnost naročnikov svojih storitev. Člani Združenja zavarovalno posredništvo razumejo kot visoko strokovno dejavnost, ki varuje podjetja in druge zavarovalce pred previsokimi tveganji.

Zavarovalno posredništvo je v Sloveniji relativno mlada dejavnost, v zakonodaji prvič urejena šele leta 2000. Da bi se lažje in hitreje razvijala in da bi družbe, ki delujejo na tem področju, skupaj predstavljale in zastopale stroko, so leta 2010 ustanovile Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije, ki deluje pri Podjetniško trgovski zbornici GZS.

V Združenje je vključena približno tretjina družb, ki so sicer vpisane v register zavarovalnih posrednikov pri Agenciji za zavarovalni nadzor. Pogoj za članstvo v Združenju je spoštovanje Kodeksa dobrih poslovnih običajev. O kršitvah kodeksa razsoja posebno Razsodišče.