Zapisniki sej Izvršilnega odbora in Zbora članov Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije

 

Organ upravljanja Združenja je Izvršilni odbor.

V izvršilni odbor so bili na zboru članov  do 21. 5.2025 izvoljeni:

predsednik združenja: Bojan Grabec, BMA partnerji d.o.o.

namestnik predsednika: Miha Javornik, Sipos d.o.o.

člani Izvršilnega odbora:

  1. Babič Jože, Advizor d.o.o.
  2. Ciman Nika, NI-BO d.o.o.
  3. Jager Borut, Marsh Europe S.A., podružnica Marsh
  4. Lipovec Arijana , Lab3 d.o.o.
  5. Zorec Miroslav, KRIK AKSUM, Zavarovalno posredniška družba d.o.o.

Zapisniki sej izvršilnega odbora v mandatnem obdobju od 21.5.2023 do 21.5.2025

Zapisniki sej Izvršilnega odbora ZZPS v preteklih mandatnih obdobjih

ARHIV zapisnikov IO ZZPS
 

Zbor članov združenja  je najvišji organ Združenja, ki ga sestavljajo predstavniki vseh članov Združenja.