Gradiva in stališča za člane ZZPS

3.1.2023 - Informacije AZN, ki jih zavarovalni posredniki potrebujete pri čezmejnem delovanju

16.12.2022 - Tolmačenje javnonaročniške zakonodaje - Upoštevanje DDV pri ocenjeni vrednosti

7.11.2022 - AZN odgovor - Skupni podatki o strukturi in obsegu poslov zavarovalnega posredovanja - podatki v tabeli

julij 2022 - Guidance on the integration of sustainability preferences in the suitability assessment under the Insurance Distribution Directive (IDD) - EIOPA

22. 7. 2019 - Vzorec pogodbe med zavarovalnico in zavarovalno posredniško družbo 

julij 2019 - Stališče Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije o smiselni uporabi 545. člena ZZavar-1 za zavarovalne posrednike, ki niso odvisni zavarovalni posredniki in niso nosilci zavarovalnega produkta

14.5.2019 - Gradiva z 10. letnega zbora ZZPS 

11. 2. 2019: Dodatna pojasnila FURS v zvezi s primeri, ki se pojavljajo pri izvajanju Zakona o davku na finančne storitve

14. 12. 2018: Vzorec pisne "Izjave zavarovalnega posrednika" v skladu z določili Direktive o distribuciji zavarovalnih produktov (IDD)

24. 09. 2018: Odgovori MGRT v zvezi s problematiko franšize pri D&O zavarovanju

23. 1. 2018: Navodila za uporabo AZN portala za potrebe posredniških družb

9.2.2017: Prevod gradiva - Odgovor BIPAR na posvetovalni dokument organa EIOPA o tehničnih nasvetih glede morebitnih delegiranih aktov v zvezi z Direktivo o distribuciji zavarovalnih produktov

 4.3.2016 - Osnutek obrazca pisnega obvestila zavarovalcu skladno s 545. členom ZZavar-1

 

19.2.2015 - Obveznosti zavarovalnih posrednikov v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma

5.-6.11.2014 - Okrogla miza Insurance Intermediaries

20.2.2014 - Storitve zavarovalnega posrednika pri izvedbi postopka oddaje javnega naročila

22.10.2013 - Vodenje registra Zavarovalnih posrednikov in Zavarovalno posredniških družb iz 231. člena Zakona o zavarovalništvu

24.4.2013 - Obveznost identifikacije zavarovalnega posrednika

26.2.2013 -Zakon o davku na finančne storitve - pojasnila Ministrstva za finance

27.10.2011 -Zavarovanje delodajalčeve odgovornosti

03. 06. 2011 - Davčna obravnava zavarovanja odgovornosti članov uprav in nadzornih svetov

27. 12.2010 -Kdo in v kakšnem primeru seznani stranko z višino posredniške provizije?

08. 10. 2010 - Obračun bonusov na obračunano zavarovalno premijo

23. 04. 2010 - Pridobitev pravice do posredniške provizije

18. 02. 2010 - Seznanitev zavarovanca s podatkom o višini provizije

04. 01. 2010 - Spremenjeni zneski za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic


lock

Zaklenjena vsebina

Vsebine in dodatne informacije so dostopne samo članom oz registriranim uporabnikom.

Za ogled vsebine se prijavite (prijavno okno je na dnu te strani).