Novice


Arhiv: Odgovori MGRT v zvezi s problematiko franšize pri D&O zavarovanju

Predstavnik ZZPS sodeluje tudi v delovni skupini Združenja SIRISK, ki obravnava problematiko franšize pri D&O zavarovanju. Delovna skupina je na Ministrstvo za gospodarstvo naslovila vprašanja v zvezi z 263. členom Zakona o gospodarskih družbah. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je podalo odgovore na zastavljena vprašanja v zvezi z zavarovanjem članov organov vodenja ali nadzora pred riziki iz opravljanja funkcije ter s tem povezano odbitno franšizo. Prejete odgovore najdete v prilogi.

Fotogalerija