Novice


13. zbor članov Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije - Predstavitev sprememb zavarovalnih pogojev za avtomobilsko zavarovanje

Vabimo vas na 13. letni zbor članov Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije (ZZPS), ki bo 

13. junija 2022, ob 13:00 uri, v dvorani C (prvo nadstropje) Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana in

preko MTeams povezave

 PROGRAM:  Trajanje
1. Pozdravni nagovor, mag. Vida Kožar - direktorica Podjetniško trgovske zbornice
2. Obravnava poročila o delu ZZPS za obdobje od junij 2021 - junij 2022, Bojan Grabec – namestnik predsednika ZZPS
3. Volitve predsednika ZZPS in članice Razsodišča pri ZZPS
4. Oblikovanje in sprejem programa dela ZZPS za obdobje od junij 2022 do 2023
 13.00 - 14.45
 
Odmor

 
14.45 - 15.00 
 5. Predstavitev sprememb zavarovalnih pogojev za avtomobilsko zavarovanje – Jaka Klement in Igor Gomboc, Zavarovalnica Triglav, d. d.
     - razprava
6. Razno
 15.00 – 16.10


PREDAVATELJA:

 Jaka Klement in Igor Gomboc, Zavarovalnica Triglav, d. d.

PODROBNOSTI O DOGODKU: 

Zbor članov ZZPS bomo tokrat izvedli hibridno. Na njem boste podrobneje seznanjeni z aktivnostmi, ki so bile v času od zadnjega letnega zbora izvedene za člane združenja. Izvolili boste novega predsednika/predsednico združenja ter članice Razsodišča pri ZZPS, ki bosta do zaključka mandatnega obdobja že imenovanih organov ZZPS (do 21. maja 2023) zastopala vaše interese in izvajala aktivnosti za dobrobit zavarovalno posredniške stroke.

Predstavitev sprememb zavarovalnih pogojev za avtomobilsko zavarovanje je namenjena stalnemu poklicnemu usposabljanju zavarovalnih posrednikov in predstavlja priložnost za nadgrajevanje strokovnega znanja, medsebojno izmenjavo mnenj in informacij ter druženje. Udeleženci prejmejo pisno potrdilo o udeležbi.

Udeležba bo omogočena tudi na daljavo, preko spletne povezave MTeams ter opravljanje testa za tiste, ki se bodo usposabljanja udeležili na daljavo. Za uspešno opravljen zaključni test se mora pravilno odgovoriti na 80% vprašanj. Če se zaključnega testa v prvo ne reši uspešno, je mogoče ponovno preučiti gradivo in opraviti testiranje, vendar najkasneje do 16.6.2022.

PRIJAVE:

Prijave za udeležbo sprejemamo preko spletnega obrazca, do zasedbe prostih mest (za fizično prisotne v dvorani) oziroma, najkasneje do četrtka, 9. junija 2022. Do navedenega datuma zbiramo tudi prijave udeležencev, ki se želijo dogodka udeležiti na daljavo.

Če imate v zvezi s sprememb zavarovalnih pogojev za avtomobilsko zavarovanje, Zavarovalnice Triglav d.d. že kakšna vprašanja, vas vabimo, da jih navedete ob oddaji prijavnega obrazca za udeležbo.

DODATNE INFORMACIJE

GZS-PTZ Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana; T: 01 58 98 335; E-pošta: ptz@gzs.si. 

Fotogalerija