Novice


Arhiv: 2. spletna učilnica - Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije v sodelovanju z Allianz Slovenija članom združenja omogoča udeležbo na 2. spletni učilnici

april 2021 

PROGRAM:

 Tema: Predviden čas: 
Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma          2 pedagoški uri

PODROBNOSTI O SPLETNI UČILNICI:

Spletna učilnica je namenjena stalnemu poklicnemu usposabljanju zavarovalnih posrednikov in predstavlja priložnost za nadgrajevanje strokovnega znanja zavarovalnih posrednikov. Gradivo spletne učilnice je pripravila in članom ZZPS omogočila Allianz Slovenija.

Udeleženec se lahko udeleži e-usposabljanja z obvezno prijavo na povezavi: Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma - 2021

Izvedba zadevne spletne učilnice je za člane ZZPS omogočena od 1. 4. 2021 do vključno 30. 4. 2021.

 Vsebina spletne učilnice bo prijavljene udeležence vodila naprej tako, da bodo na enostaven način predelali vsa e-gradiva in na koncu e-gradiva opravili zaključno testiranje. Do e-gradiv se lahko dostopa večkrat. Do zaključnega testa se lahko dostopa šele, ko se preuči celotno e-gradivo. Za uspešno opravljen zaključni test se mora pravilno odgovoriti na 80% vprašanj. Če se zaključnega testa v prvo ne reši uspešno, se ponovno preuči gradivo in opravi testiranje. Zadnji rok za izvedbo je 30. 4. 2021.

Po uspešno zaključenemu testiranju bo vsak udeleženec prejel potrdilo na e-naslov, ki ga bo vnesel v obrazec.

DODATNE INFORMACIJE

Za člane GZS-PTZ Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije je udeležba brezplačna. GZS-PTZ Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana; T: 01 58 98 335; E-pošta: ptz@gzs.si. 

Dostop do spletne učilnice vam omogoča Allianz Slovenija -


Fotogalerija