Novice


Arhiv: Gradiva s 5. seminarja za zavarovalne posrednike

22. oktobra 2019 je Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije, ki deluje v okviru GZS-Podjetniško trgovske zbornice izvedlo 5. Seminar za zavarovalne posrednike, ki je namenjen stalnemu poklicnemu usposabljanju zavarovalnih posrednikov in predstavlja priložnost za nadgrajevanje strokovnega znanja zavarovalnih posrednikov, medsebojno izmenjavo mnenj in informacij ter druženje.

Na seminarju so bile predstavljene vsebine:

 

Zavarovanje pravne zaščite za tovorno vozilo in prevozno
pogodbo za prevoznike v cestnem prometu
1.

Vidik cenilca pri reševanju velikih premoženjskih škodg. Boris Visočnik - Zavarovalnica Sava d.d.

2. Zavarovanje pravne zaščite z asistenco za prevoznika in prevozniško pogodbo; g. Branko Gorjan - Zavarovalnica Triglav d.d. in g. Gregor Bogme - ARAG SE - podružnica Slovenija
 
Zavarovanje pravne zaščite za tovorno vozilo in prevozno
pogodbo za prevoznike v cestnem prometu
SP za zavarovanje pravne zaščite za tovorno
vozilo in prevozno pogodbo za prevoznike v cestnem prometu 
 IPID transportno zavarovanje
3. Zavarovanje terjatev v domačem in mednarodnem prostoru; g. Danilo Antončič - Zavarovalnica Triglav d.d.
4. Zavarovanje odgovornosti v luči nove gradbene zakonodajeg. Edi Bubnič- Adriatic Slovenica d.d.
5. Zavarovanje poklicne odgovornosti iz arhitekturne in inženirske dejavnostiga. Barbara Mikec - Zavarovalnica Sava d.d.
6. Predstavitev novosti v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizmaga. Anita Smole

 

Fotogalerija