Združenje zavarovalnih posrednikov

Novice


Arhiv: 17. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike


 

Slovensko zavarovalno združenje v sodelovanju z Združenjem zavarovalnih posrednikov Slovenije organizira 

17. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike. 

Tudi tokrat bodo teme aktualne, predavatelji pa strokovni in zanimivi. 

Vabljeni, da se nam pridružite.


 

PROGRAM SEMINARJA

08.30 Sprejem udeležencev
09.00 Pozdravni nagovor mag. Maje Krumberger, direktorice Slovenskega zavarovalnega združenja, GIZ in Mira Zorca, predsednika Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije
09.15 Vpliv ZZavar-1A na delo zavarovalnih zastopnikov in posrednikov,    
mag. Dejan Srše, Adriatic Slovenica, d. d.
10.00 Pomembnost zavarovanja odgovornosti izvajalcev montažnih in gradbenih del v praksi,
Jure Barborič, Generali zavarovalnica, d. d.
10.45 Zavarovanja odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev (D&O),
Saša Hojker, Zavarovalnica Triglav, d. d.
11.15 Odmor s prigrizkom
12.00 Varstvo osebnih podatkov – na kaj mora biti zavarovalni zastopnik in posrednik pozoren pri svojem delu,
mag. Rosana Lemut Strle, Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle
12.45 Osnove zavarovanja terjatev, 
mag. Simona Pirc, SID - Prva kreditna zavarovalnica, d. d.
13.30 Odmor
13.40 Predstavitev znanstvene monografije dr. Jožeta Celina z naslovom 'Uspešnost prodajalcev zavarovalnih storitev'
14.30 Povzetek in zaključek seminarja
Moderator seminarja in končne razprave: mag. Dejan Srše, strokovni direktor v Adriatic Slovenica, Zavarovalni družbi, d. d.

SZZ si pridržuje pravico do sprememb programa.

PRIJAVA IN ODJAVA

Elektronske prijave na seminar* sprejemamo do 21. januarja 2019. Pisne odjave od seminarja sprejemamo na e-naslovu: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si. V primeru odjave dva dni pred začetkom seminarja, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi pa vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.
*Osebne podatke SZZ obdeluje skladno s politiko zasebnosti, ki je objavljena na povezavi https://www.zav-zdruzenje.si/pravila-o-zasebnosti/.

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 105,00 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Kotizacija za člane Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije pa znaša 80,00 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Za 5 ali več udeležencev iz iste družbe priznavamo 10 % popust. V kotizacijo je vključeno e-gradivo, tehnična izvedba, napitki in prigrizki med odmori. Prosimo vas, da kotizacijo plačate vsaj tri dni pred začetkom seminarja na naš poslovni račun pri NLB, d. d., št. SI56 0208 3001 4878 323, sklic: 3101. Po zaključenem seminarju boste prejeli račun.

INFORMACIJE 

Slovensko zavarovalno združenje, GIZ 

Železna cesta 14
p. p. 5701
1001 Ljubljana 

Kontaktna oseba: Cvetka Strašek 
Telefon: 01 300 93 90 
E-pošta: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si

 

VABLJENI


Fotogalerija