Združenje zavarovalnih posrednikov

Novice


Arhiv: Dolžnosti zavarovalnih posrednikov in zavarovalnic v zvezi z GDPR

Člani Združenja zavarovalnih posrednikov  Slovenije (ZZPS) so od zavarovalnic prejeli različne  zahteve v zvezi z zagotavljanjem varstva osebnih podatkov skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR pri poslovanju med zavarovalnico in zavarovalnih posrednikom. V zvezi s tem smo na Slovensko zavarovalno združenje naslovili predlog za poenotenje zahtev zavarovalnic glede zagotavljanja skladnosti poslovanja z GDPR in oblikovanje skupnega stališča obeh združenj o dolžnostih zavarovalnih posrednikov in zavarovalnic z namenom zagotavljanja skladnega poslovanja z GDPR.

Slovensko zavarovalno združenje je pobudo ZZPS obravnavalo in nanjo odgovorilo. Odgovor SZZ bo Izvršilni odbor ZZPS obravnaval na naslednji seji, ki bo 4. 10. 2018. 

 

Fotogalerija