Novice


Prednosti uporabe zavarovalnega posrednika


Z izbiro zavarovalnega posrednika do večje zavarovalne varnosti, zavarovanja po meri stranke (zavarovalca) in strokovno optimiziranega zavarovalnega programa.

Za razliko od zavarovalnega zastopnika, ki deluje v imenu in za račun zavarovalnice, je neodvisni zavarovalni posrednik predvsem strokovni svetovalec (arhitekt zavarovarljivih tveganj) zavarovalca pri vzpostavljanju primernega zavarovalnega programa v skladu s potrebami zavarovalca in izvrševanju pravic, ki iz tega programa sledijo. Zavarovalni posrednik pri opravljanju poslov zavarovalnega posredovanja ščiti zlasti interese zavarovalca.

Celotni članek dostopen na tej povezavi!

Objavljeno v reviji Glas gospodarstva. Bi se radi naročili na celotno revijo?

Fotogalerija