Združenje zavarovalnih posrednikov

Novice


Arhiv: Predlog sprememb Zakona o zavarovalništvu - poziv za pripombe

Ministrstvo za finance dalo v javno obravnavo predlog sprememb Zakona o zavarovalništvu. Na 3. seji  je Izvršilni odbor ZZPS obravnaval osnutek novele ZZavar-1, ki smo ga po urgiranju pri Ministrstvu za finance prejeli v obravnavo in ga članom  tudi posredovali. 

Vabimo vas, da nam pošljete vaše predloge in pripombe najkasneje do torka, 17.10.2017 na naslov ptz@gzs.si, da jih bomo lahko vključili v skupne pripombe združenja.

Fotogalerija