Združenje zavarovalnih posrednikov

Novice


Arhiv: Stališče AZN o uporabi Pripravljalnih smernic o nadzoru nad produkti in ureditvi upravljanja zavarovalnic in distributerjev zavarovalnih produktov

Agencija za zavarovalni nadzor je objavila svoje stališče o uporabi Pripravljalnih smernic o nadzoru nad produkti  in ureditvi upravljanja zavarovalnic in distributerjev zavarovalnih produktov (Smernice POG) pri izvajanju nadzora.

Nekatere zahteve smernic POG so že vključene v zakonodajo s področja zavarovalništva in so povzete v stališču. AZN bo v postopkih nadzora nad zavezanci od 23.2.2017 dalje upoštevala sprejete Smernice POG. Od zavezancev pričakuje, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da se  pri svojem poslovanju uskladijo s stališčem AZN o uporabi Pripravljalnih smernic o nadzoru nad produkti in ureditvi upravljanja zavarovalnic in distributerjev zavarovalnih produktov najpozneje do 23.2.2017.

Pripravljalne smernice o nadzoru nad produkti in ureditvi upravljanja zavarovalnic in distributerjev zavarovalnih produktov, ki jih je sprejela EIOPA.

Fotogalerija