Novice


Arhiv: Obračun bonusov na obračunano zavarovalno premijo

Na podlagi sklepa Izvršilnega odbora Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije smo pravno službo GZS zaprosili za mnenje glede obračunavanja bonusov na obračunano zavarovalno premijo.
Zastavili smo vprašanja:
Ali se sklep lahko izda z veljavo za nazaj?
Ali gre v zvezi z 2. odstavkom 8. točke Sklepa za nedovoljeno omejevanje konkurence?
Ali je potrebna natančnejša razlaga in obračun vrednosti?

Z zmanjšanjem osnove, od katere se obračuna bonus,zavarovalnica del provizije, ki se plača posredniku prevali na zavarovalca. Ali je zavarovalni posrednik v prekršku, ker z zavarovalcem nima sklenjene posebne pogodbe? Ali je takšna prevalitev stroška na zavarovalca zakonita?

Pravno mnenje v zvezi z izpostavljenimi vprašanji najdete v prilogi.

Fotogalerija