Predlogi članov združenja za reševanje problematik zavarovalnih posrednikov


Člani se pri delu srečujete z različnimi težavami.  Številne od njih so zavarovalnim posrednikom skupne, le da se nam ne pojavljajo v istih trenutkih. Z namenom reševanja skupnih problemov zavarovalnih posrednikov je Izvršilni odbor združenja  za reševanje posameznih problematik oblikoval delovne skupine/projekte:

 1. za oblikovanje minimalnih standardov dela med zavarovalnimi posredniki in zavarovalnicami ter za sodelovanje s SZZ, na področjih kot so: vključevanje v odbore SZZ, Informator, sodelovanje na Dnevih slovenskega zavarovalništva, priprava minimalnih standardov poslovanja med zavar. posredniki in zavarovalnicami itd.
  Vodja: Sandi Šterpin – Marsh Europe S. A.Člani: Bojan Grabec – BMA partnerji d.o.o., Miro Zorec - KRIK AKSUM d.o.o., Miha Javornik - Sipos d.o.o.
 2. za področje zakonodaje
  Vodja: Miro Zorec - KRIK AKSUM d.o.o.Članica: Nika Ciman – NI-BO d.o.o.
 3. za področje menjave zavarovalnega posrednika pri stranki
  Vodja: Bojan Grabec – BMA partnerji d.o.o.; Člana: Aljaž Orehek – Kapos d.o.o., Peter Breznikar – BI NOVA d.o.o. 
 4. za področje izobraževanj
  Vodja: Arijana Lipovec -LAB3 d.o.o.; Članici: Mira Pirc - Za & svet d.o.o., Nika Ciman – NI-BO d.o.o.
 5.  za večanje prepoznavnosti opravljanja poslov zavarovalnih posrednikov
  Vodja: Sandi Šterpin – Marsh Europe S. A.; Člana: Miro Zorec - KRIK AKSUM d.o.o.; Miha Javornik - Sipos d.o.o.
 6. za pregled zavarovalnih pogojev SZZ
  Vodja: Aljaž Orehek – Kapos d.o.o.; Člana: Miro Zorec - KRIK AKSUM d.o.o., Jožef Babič - Advizor d.o.o.

Vabimo vas, da opozorite na probleme, ki bremenijo vaše delo. Lahko pa se tudi pridružite posamezni delovni skupini in tvorno sodelujete pri iskanju rešitev ter oblikovanju predlogov za razreševanje posameznih problematik iz vašega delovnega področja. Vaše pobude, predloge komentarje lahko pošljete na e-naslov ptz@gzs.si ali vnesete preko obrazca.