Predlogi članov združenja za reševanje problematik zavarovalnih posrednikov


Člani se pri delu srečujete z različnimi težavami.  Številne od njih so zavarovalnim posrednikom skupne, le da se nam ne pojavljajo v istih trenutkih. Z namenom reševanja skupnih problemov zavarovalnih posrednikov je Izvršilni odbor združenja  za reševanje posameznih problematik oblikoval delovne skupine/projekte:

 1. za oblikovanje minimalnih standardov dela med zavarovalnimi posredniki in zavarovalnicami ter za sodelovanje s SZZ, na področjih kot so: vključevanje v odbore SZZ, Informator, sodelovanje na Dnevih slovenskega zavarovalništva, priprava minimalnih standardov poslovanja med zavar. posredniki in zavarovalnicami itd.
  Vodja: Miro Zorec - KRIK AKSUM d.o.o.; Člana: Sandi Šterpin – Marsh Europe S. A. in Bojan Grabec – BMA partnerji d.o.o.
 2. za področje zakonodaje
  Vodja: Mira Pirc- Za & svet d.o.o.; Člana: Nika Ciman – NI-BO d.o.o., Andraž Zorec- KRIK AKSUM d.o.o.
 3. za področje menjave zavarovalnega posrednika pri stranki
  Vodja: Bojan Grabec – BMA partnerji d.o.o.; Člana: Aljaž Orehek – Kapos d.o.o., Peter Breznikar – BI NOVA d.o.o. 
 4. za področje izobraževanj
  Vodja: Arijana Lipovec – LAB3 d.o.o.; Članici: Mira Pirc- Za & svet d.o.o., Nika Ciman – NI-BO d.o.o.
 5.  za večanje prepoznavnosti opravljanja poslov zavarovalnih posrednikov
  Vodja:  Miro Zorec - KRIK AKSUM d.o.o.; Člana: Nadine Lesjak - ALFA SIG D.O.O., Jure Mravlja - Sipos d.o.o.
 6. za pregled zavarovalnih pogojev SZZ (ko jih prejmemo)
  Vodja: Aljaž Orehek – Kapos d.o.o.; Člana: Nika Ciman – NI-BO d.o.o., Jožef Babič - Advizor d.o.o.
 7. za pregled Smernic oziroma priporočil za pripravo ponudb, ki jih je predstavilo SZZ
  Vodja: Sandi Šterpin– Marsh Europe S. A.; Člana: Jure Mravlja - Sipos d.o.o., Arijana Lipovec - LAB3 d.o.o.

Vabimo vas, da opozorite na probleme, ki bremenijo vaše delo. Lahko pa se tudi pridružite posamezni delovni skupini in tvorno sodelujete pri iskanju rešitev ter oblikovanju predlogov za razreševanje posameznih problematik iz vašega delovnega področja. Vaše pobude, predloge komentarje lahko pošljete na e-naslov ptz@gzs.si ali vnesete preko obrazca.