Predlogi članov združenja za reševanje problematik zavarovalnih posrednikov


Člani se pri delu srečujete z različnimi težavami.  Številne od njih so zavarovalnim posrednikom skupne, le da se nam ne pojavljajo v istih trenutkih. Z namenom reševanja skupnih problemov zavarovalnih posrednikov je Izvršilni odbor združenja  za reševanje posameznih problematik oblikoval delovne skupine/projekte:

1. Za oblikovanje minimalnih standardov: Sodelovanje med zavarovalnimi posredniki in zavarovalnicami ter za sodelovanje s SZZ, na področjih kot so: vključevanje v odbore SZZ, Informator, sodelovanje na Dnevih slovenskega zavarovalništva, priprava minimalnih standardov poslovanja med zavar. posredniki in zavarovalnicami itd.;

1.1. Skupni zavarovalni pogoji: Vodja - Aljaž Orehek, Kapos d.o.o., Člana: Miro Zorec - KRIK AKSUM d.o.o., Jožef Babič - Advizor d.o.o.
1.2. Nadgradnja kodeksa
1.3. Nadgradnja / pregled priporočil pri menjavi posrednika
1.4. Medsebojno sodelovanje

2. Področje zakonodaje: Spremljanje in sodelovanje pri sprejemanju in spreminjanju zakonodaje in predpisov na področju zavarovalništva in področjih, ki so z zavarovalništvom povezani.

2.1. Oblikovanje standardov za izvajanje javnih naročil: Člana: Damir Pelak - GrECo International d.o.o.,  Miro Zorec - KRIK AKSUM d.o.o.
2.2. DFS: Vodja: Bojan Grabec - BMA partnerji d.o.o.

3. Področje izobraževanj - Izvajanje dodatnih usposabljanj za zavarovalne posrednike; Sodelovanje pri organizaciji in oblikovanju programa za izvedbo Seminarja za zavarovalne zastopnike in zavarovalne posrednike ter  drugih usposabljanj, glede na izkazane potrebe in interes članov združenja. Člana: Nika Ciman – NI-BO d.o.o.,  Miha Javornik - Sipos d.o.o.

4. Večanje prepoznavnosti opravljanja poslov zavarovalnih posrednikov - Predstavljanje interesov članov Združenja pred pristojnimi državnimi organi, organi nadzora in ostalimi inštitucijami s področja zavarovalništva (ministrstva, AZN, SZZ, SI-Risk…); Sodelovanje s tujimi združenji zavarovalnih posrednikov; Skrb za pozitivno predstavljanje Združenja v javnosti

Vabimo vas, da opozorite na probleme, ki bremenijo vaše delo. Lahko pa se tudi pridružite posamezni delovni skupini in tvorno sodelujete pri iskanju rešitev ter oblikovanju predlogov za razreševanje posameznih problematik iz vašega delovnega področja. Vaše pobude, predloge komentarje lahko pošljete na e-naslov ptz@gzs.si ali vnesete preko obrazca.