Poslanstvo in vizija


Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije si prizadeva za vzpostavljanje in varovanje standardov stroke ter spoštovanje poklicne etike neodvisnih izvajalcev zavarovalnega posredništva.

Člani Združenja spoštujejo zakonodajo in predpise. Varnost svojih naročnikov povečujejo z izmenjavo dobrih praks in s samoregulacijo, kar ureja Kodeks dobrih poslovnih običajev.
Vrednote profesionalnosti in neodvisnosti varujejo s pripravo in širjenjem strokovnih vsebin.  Združenje skrbi tudi za razvoj stroke in standardov v zavarovalnem posredovanju.

Združenje neodvisnost svojih članov zastopa tudi pri vzpostavljanju povezav in ustreznih oblik sodelovanja s Slovenskim zavarovalnim združenjem ter z drugimi pomembnimi akterji na področju zavarovalništva.


Pripeti dokumenti