Poročila o delu Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije


Izvršilni odbor Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije sprejema ukrepe in odločitve za izvajanje letnega programa dela. Člani Izvršilnega odbora na letnih zborih članom poročajo o izvedenih aktivnostih v posameznih poročevalnih obdobjih.

Poročilo o delu za leto 2023 bo obravnavano na letnem zboru članov ZZPS, ki bo v letu 2024.

Poročila o izvedenih aktivnostih za leta:

Člani ZZPS imajo vedno možnost izpostaviti vprašanja (na e-naslov: ptz@gzs.si ), ki jih bremenijo pri delu. Glede strokovnih vprašanj bo IO ZZPS izvedel aktivnosti za reševanje ključnih problematik zavarovalnih posrednikov Slovenije.