Razsodišče pri Združenju zavarovalnih posrednikov Slovenije


O kršitvah Kodeksa dobrih poslovnih običajev presoja Razsodišče pri Združenju zavarovalnih zastopnikov Slovenije. Delo razsodišča ureja Pravilnik o organizaciji in postopku pred razsodiščem pri ZZPS. 
 
Izvoljeni organi razsodišča so:

Predsednica senata razsodišča: 
Arijana Lipovec, LAB 3 d.o.o.

Člana senata razsodišča: 

  1. Tine Breznik, Marsh Europe S.A.
  2. Barbara Gnilšak, univ. dipl. prav., pravna služba GZS.

Nadomestni člani razsodišča: 

  1. Matjaž Cirar, Zimat d.o.o.
  2. Jure Trtnik, Trtnik in Trtnik d.o.o.
  3. Urška Sojč, pravna služba GZS.


Nadomestni člani sodelujejo pri delu razsodišča v primerih, ko se morajo imenovani člani senata v skladu s pravilnikom iz obravnave izločiti.

Razsodišče je pri svojem delu samostojno in neodvisno. O nedopustnih ravnanjih razsoja na pobudo bodisi članov Združenja bodisi strank ali drugih predlagateljev. Razsodišče lahko na nedopustna ravnanja opozarja z načelnimi stališči, po presoji prijavljenih kršitev pa lahko obtoženim zavarovalno posredniškim družbam izreče opomin oz. javni opomin, v primeru najtežjih kršitev pa se lahko odloči za izključitev obtožene družbe iz Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije, ki je tudi javno objavljena.


Pripeti dokumenti