Seznam članov


Vse družbe, ki imajo dovoljenja za zavarovalno posredništvo v Sloveniji, so vpisane v javni register, ki ga vodi Agencija za zavarovani nadzor.

S članstvom v Združenju zavarovalnih posrednikov Slovenije se je k odgovornemu delovanju za razvoj stroke in v korist klientov dodatno zavezala približno tretjina slovenskih zavarovalno posredniških družb.

Izberite svojega zavarovalnega posrednika med odgovornimi člani Združenja!
Seznam članov ZZPS


Avtor: Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije