Članstvo v Združenju zavarovalnih posrednikov


Člani Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije so lahko podjetja z licenco za opravljanje zavarovalne posredniške dejavnosti v skladu z načeli neodvisnosti in profesionalnosti posrednikov.

S članstvom v Združenju se te družbe dodatno zavezujejo k doslednemu spoštovanju zakonskih določb o zavarovalnem posredništvu. Njihovo delo opredeljuje Zakon o zavarovalništvu, ki tako kot drugi predpisi v ospredje postavlja delovanje v korist zavarovalca in ne zavarovalnice.

Za razliko od drugih ponudnikov zavarovalnega posredništva se člani ZZPS zavezujejo k odgovornemu delu za naročnika tudi z doslednim s spoštovanjem poklicne etike in morale. Sprejemanje Kodeksa dobrih poslovnih običajev je obvezni pogoj za članstvo v Združenju.

Člani Združenja so podjetja, ki so za opravljanje svoje dejavnosti izpolnila tudi vrsto specifičnih zahtev: dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor so pridobila na osnovi preizkusa znanj, svojo poklicno odgovornost pa imajo obvezno zavarovano.


Avtor: Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije