Včlanitev


Za pristop v Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije lahko zaprosijo podjetja z ustreznimi dovoljenji za opravljanje dejavnosti.
Včlanitev v Združenje pomeni tudi sprejemanje Kodeksa dobrih poslovnih običajev.

Za več informacij pišite na  ptz@gzs.si


Avtor: Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije
Pripeti dokumenti