Zapri

Novice


Arhiv: 20. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike

 

Slovensko zavarovalno združenje v sodelovanju z Združenjem zavarovalnih posrednikov Slovenije organizira 20. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike.

 

KDAJ: četrtek, 27. januar 2022

NAČIN IZVEDBE: spletno, preko MS Teams aplikacije

MODERATOR: mag. Dejan Srše, Generali zavarovalnica, d. d.

 

Seminar je namenjen medsebojni izmenjavi mnenj, pridobivanju novega znanja in informacij s področja zavarovalništva in prodaje. Na seminar ste vabljeni distributerji zavarovanj ter vsi, ki vas obravnavana tematika zanima.

 

PROGRAM SPLETNEGA SEMINARJA

09.00   Pozdravni nagovor mag. Maje Krumberger, direktorice Slovenskega zavarovalnega združenja, GIZ in Sandija Šterpina, predsednika Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije

 09.15   Izvajanje nadzora stalnega poklicnega usposabljanja distributerjev zavarovanj

Predstavnik Agencije za zavarovalni nadzor

 

 10.00   Zavarovanje terjatev

Nataša Peterlin, Coface PKZ zavarovalnica, d. d.

 

 10.45    Odmor

 11.00 Zavarovanje poklicne odgovornosti zdravnikov

mag. Dejan Srše, Generali zavarovalnica, d. d.

 

 11.30 Tehnike čuječnosti (mindfulness-a) za obvladovane stresa pri delu in dialogu s potrošniki

mag. Lucija Skok, certificirana učiteljica MBSR, pravnica in mediatorka na Okrožnem sodišču v Ljubljani

 

 12.15  Zaključek spletnega seminarja

Vse morebitne spremembe programa seminarja bodo objavljene na spletni strani.

PRIJAVA IN ODJAVA

Elektronske prijave na spletni seminar* sprejema SZZ do 24. januarja 2022. Pisne odjave od spletnega seminarja sprejemajo na e-naslovu: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si. V primeru odjave dva dni pred začetkom dogodka vam bodo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi pa vam bodo kotizacijo zaračunali v celoti.

 

*Osebne podatke SZZ obdeluje skladno s politiko zasebnosti, ki je objavljena na povezavi: https://www.zav-zdruzenje.si/pravila-o-zasebnosti/.

 

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 65,00 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca.  Za 5 ali več udeležencev iz iste družbe se vam prizna 10 % popust. V kotizacijo je vključena organizacija, e-gradivo in tehnična izvedba dogodka.

 

Prosimo vas, da kotizacijo plačate vsaj tri dni pred začetkom seminarja na poslovni račun Slovenskega zavarovalnega združenja pri NLB, d. d., št. SI56 0208 3001 4878 323, sklic: 2701. Po zaključenem seminarju boste prejeli račun.

 

POTRDILO O UDELEŽBI

Po zaključenem seminarju boste lahko pridobili potrdilo o udeležbi ter uspešno opravljenem preverjanju znanja. Dokazilo potrebujete za dokazovanje stalnega poklicnega usposabljanja na podlagi Sklepa o podrobnejših pogojih za stalno poklicno usposabljanje zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov (Ur. l. RS 26/2019). Seminar obsega 4 pedagoške ure poklicnega usposabljanja.

 

DODATNE INFORMACIJE

Kontaktna oseba: Vida Ferlan

Telefon: 01 300 93 90

E-pošta: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si

 

V A B L J E N I

Fotogalerija