Zapri

Novice


Arhiv: Obveznost identifikacije zavarovalnega posrednika

Člani Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije so na letnem zboru opozorili, da od zavarovalnic prejemajo različne zahteve v zvezi s spremenjenim 219. členom Zakona o zavarovalništvu. Ta v šestem odstavku določa, da mora zavarovalni posrednik v razmerjih nasproti zavarovalnici in zavarovalcu poslovati tako, da je v vsakem trenutku mogoča njegova enolična identifikacija. Za enolično identifikacijo zavarovalnega posrednika se uporablja številka dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja. V želji, da se poenoti administracija z zvezi z navedenimi zahtevami, smo za interpretacijo navedenega člena zaprosili Agencijo za zavarovalni nadzor.

Dne 23.4.2013 smo prejeli odgovor AZN, v katerem odgovarjajo tudi na vprašanje, če sme posredniška družba opravljati dejavnost posredovanja, v primeru, da nima redno zaposlenega delavca.Fotogalerija