Prijava kršitev


Kodeks, ki poudarja spoštovanje načel zaščite pravic in koristi strank, opredeljuje tudi nedopustna ravnanja, o katerih lahko na pobudo članov Združenja, strank ali drugih predlagateljev presoja za to izvoljeno Razsodišče.

Postopek pred razsodiščem se začne na podlagi prijave, ki jo lahko poda vsakdo. Prijava mora vsebovati:

  • podatke o članu Združenja zavarovalnih posrednikov, ki je obtožen kršitve,
  • opis kršitve,
  • dokaze za zatrjevano kršitev, ki se obvezno priložijo prijavi.

Prijavo pošljite na naslov
GZS-PTZ
Razsodišče pri Združenju zavarovalnih posrednikov Slovenije
Dimičeva 13
1000 Ljubljana


Avtor: Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije