Naloge Združenja zavarovalnih posrednikov


Zaradi posebnih zakonskih pogojev za opravljanje zavarovalno posredniške dejavnosti je med najpomembnejšimi nalogami Združenja nenehno spremljanje stanja v stroki, predlaganje ukrepov za nadaljnji razvoj stroke ter zastopanje interesov članov pri sprejemanju zakonodaje.

Člani Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije prek skupne organizacije

  • oblikujejo in posredujejo stališča ter zastopajo interesov članov pri sprejemanju zakonodaje in pri pogajanjih z drugimi interesnimi skupinami na zavarovalnem trgu,
  • sodelujejo z drugimi sorodnimi združenji, organizacijami, društvi ipd.,
  • skrbijo za izmenjavo dobrih praks med člani Združenja,
  • organizirajo dogodke, izobraževanja in usposabljanja,
  • nudijo strokovno pomoč in si zagotavljajo poslovne informacije in nasvete
  • varujejo in zastopajo interese članov Združenja.